B-sense - Strategy, learning & change

skip to navigation
img
Wat doen wij?

Opleidingen/Workshops
B-Sense organiseert voor diverse organisaties en samenwerkingsverbanden (voornamelijk in de zorg) opleidingen, trainingen en workshops. Deze zijn bedrijfskundig georiënteerd en gericht op het bieden van een vertaalslag naar de praktijk.
 
Beleid / strategie
B-Sense ondersteunt zorgondernemers waaronder huisartsen (groepen) en specialisten, bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en business plannen. B-Sense is specialist in het adviseren van idee tot implementatie. Marktgericht ondernemen in de zorg is hierbij het leidende thema.
 
Kostprijsmodellen
B-Sense ontwikkelt rekenmodellen om bijvoorbeeld de kostprijs van COPD- of Diabetesketenzorg te berekenen. Daarnaast bieden de modellen inzicht in de financiële consequenties van operationele zorg. Management-informatie-modellen bieden bestuurders ondersteuning bij het maken van strategische beslissingen.
 
Groeiscenario’s
B-Sense ondersteunt onderzoek naar mogelijkheden om te groeien, te ontwikkelen en te anticiperen op de markt. Daartoe worden diverse scenario’s ontwikkeld en uitgewerkt.