B-sense - Strategy, learning & change

skip to navigation
img
Opleidingen

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van onze activiteiten op het gebied van opleidingen. Als u meer wilt weten over wat B-sense voor u kan betekenen, neem dan vooral contact met ons op.

Bedrijfskundeleergangen: Leren door doen.

B-Sense verzorgt al ruim 8 jaar Bedrijfskunde leergangen voor ziekenhuisapothekers en longartsen in opdracht van een farmaceutisch bedrijf. Met een programma van 5 tweedaagse bijeenkomsten wordt de deelnemers een brede basis in bedrijfskundige concepten en strategisch management geboden. Het programma is sterk gericht op toepasbaarheid in de praktijk. Thema’s worden opgebouwd rondom casuïstiek uit de zorg. Binnen het programma wordt daarnaast veel aandacht besteed aan de (management) vaardigheden van de deelnemers, zoals leiderschapstijl en communicatie. De rode draad in het programma is het opstellen van een beleidsplan of businessplan door de deelnemers zelf. Meer informatie over onze bedrijfskundeleergang treft u aan op de webiste onder “opleidingen”.

Op weg naar ondernemerschap

B-Sense heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld in het samenstellen en uitvoeren van nascholingen rond ondernemerschap, zowel voor huisartsen als voor specialisten.
Voor huisartsen is er een twee- en driedaags programma opgesteld waarin alle facetten van ondernemerschap worden behandeld. Hierbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van een lange termijn visie t.b.v. beleid, financieel management binnen de praktijk, leiderschap en organisatie, maar ook onderhandelen met zorgverzekeraar en collega’s. Met deze basis-nascholing rond ondernemerschap biedt B-Sense huisartsen inzicht in lange termijn bedrijfsvoering van de eigen praktijk en het optimaal benutten van de sterke kanten van de eigen organisatie. Diverse huisartsengroepen in Nederland hebben de afgelopen jaren deze nascholing bij B-Sense gevolgd en zijn nog steeds enthousiast over de inhoudelijke diepgang en tegelijkertijd praktische toepasbaarheid van deze programma’s.


Op pad met uw eigen idee!

Voor specialisten heeft B-Sense programma’s ontwikkeld waarin het starten van nieuwe initiatieven, zoals het opzetten van een ZBC, centraal staat. In één dag worden deelnemende specialisten in staat gesteld hun plan/idee te toetsen op strategie, financiën, organisatie en uitvoering. Samen met een team van experts zijn de plannen beoordeeld en heeft B-Sense de deelnemers geadviseerd en begeleid bij het realiseren van hun ideeën.

De zorg verandert. Samen veranderen we mee.

In 2007 en 2008 heeft B-Sense een reeks nascholingen georganiseerd voor huisartsen in diverse regio’s in Nederland. Ruim 120 huisartsen in 7 regio’s hebben deelgenomen aan een serie van 7 nascholingen, opgebouwd uit thema’s die betrekking hebben op een veranderend veld van gezondheidszorg. Thema’s die aan de orde zijn geweest zijn onder andere financiering van zorg en projecten, de huisarts als manager, onderhandelen met zorgverzekeraars en de huisarts van de toekomst. De deelnemers hebben deze serie in 2008 beoordeeld met gemiddeld een 8!