B-sense - Strategy, learning & change

skip to navigation
img
Consultancy

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van onze activiteiten op het gebied van consultancy. Als u meer wilt lweten over wat B-sense voor u kan betekenen, neem dan vooral contact met ons op.

Samen bewust op pad naar de toekomst.

B-Sense biedt een nieuw en groeiend gezondheidscentrum ondersteuning in het initiëren en coördineren van projecten die bijdragen aan het bereiken van strategische- en operationele doelstellingen. Voorbeeld hiervan is onder meer het integreren van de backoffice van alle zorgaanbieders in het centrum, het ontwikkelen en implementeren van ketenzorg rond COPD en CardioVasculair Risicomanagement, maar ook de certificering van alle praktijken. Daarnaast is B-Sense klankbord en coach voor het bestuur van het gezondheidscentrum.

Samen naar beter door registratie.

Voor een zorggroep heeft B-Sense een digitaal model ontwikkeld voor de rapportage van de prestatieindicatoren diabeteszorg. Het model is op-maat gebouwd en zo opgesteld dat de ruim 100 deelnemende huisartsen eenvoudig de gegevens kunnen invoeren vanuit de HIS-bestanden. B-Sense bewerkt de (ganonimiseerde) gegevens tot overzichtelijke managementinformatie en verzorgt rapportage per individuele huisarts en op het niveau van de gehele groep. Met deze informatie kan elke huisarts de prestaties in diabeteszorg binnen de eigen praktijk optimaliseren en ook direct vergelijken met die van de groep als geheel. De huisartsen uit deze zorggroep zijn enthousiast over onze rapportages en gebruiken deze ook in nascholingen rond diabeteszorg. Binnenkort breiden we het bestaande model uit met modules voor rapportage van prestatie-indicatoren voor COPDzorg en zorg rond CardioVasculair Risicomanagement.

Een organisatie. Een visie.

B-Sense ondersteunt een groep huisartsen die gezamenlijk een nieuwe organisatie willen vormen in een HOED-constructie. De ervaring leert dat het proces van samengaan van 5 solo-huisartsenpraktijken in een samenwerkingsverband en tegelijkertijd bouwen van een nieuw pand, veel hobbels en valkuilen kent. B-Sense helpt de huisartsen een heldere visie te ontwikkelen op de samenwerking en de structuur en cultuur van de organisatie zelf. Daarnaast begeleidt B-Sense deze groep bij het uitwerken van deelprojecten rond organisatie en zorgaanbod. Op deze manier wordt de huisartsen richting en ondersteuning geboden in de acties die nodig zijn om tot een succesvolle samenwerking in de HOED te komen.

Bewust management door betere informatie.

Van een grote zorggroep heeft B-Sense de vraag gekregen of zij kan helpen bij het uitwerken van een DBC-structuur voor de zorg voor COPD-patiënten. B-Sense heeft voor andere zorggroepen in Nederland kostprijsberekeningen opgesteld voor onder meer COPD-zorg en Diabetes-ketenzorg. Naast een kostprijs voor geleverde zorg ontwikkelt B-Sense modellen waarmee management-informatie over deze ketenzorg eenvoudig inzichtelijk kan worden gemaakt ten behoeve van rapportage aan deelnemers van de zorggroep en de zorgverzekeraar. Het model biedt bestuurders van de zorggroep informatie om strategische beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van de invulling en uitvoering van ketenzorg.