B-sense - Strategy, learning & change

skip to navigation
img
Trainingen
In onze trainingen hechten wij veel waarde aan de praktische toepasbaarheid ervan. Theorie is nuttig en dient als uitgangspunt, maar deze moet ook goed toepasbaar zijn op de werkvloer. Onze trainingsprogramma’s worden opgebouwd volgens de uitgangspunten van action learning. De kern hiervan is dat nieuw verkregen inzichten vertaald kunnen worden naar de eigen praktijk.

Wij onderscheiden ons door onze opleidingen, trainingen en workshops op maat te maken. Volgens ons is maatwerk de sleutel tot succes bij het geven van een training. Om die reden gaan wij bij het ontwikkelen van de training gericht in op de vraag en situatie van de deelnemer en verwerken wij actuele en voorbeelden uit het vakgebied in het opleidingstraject.

Consultancy
Wij helpen om strategie te formuleren, plannen te onderbouwen of bijvoorbeeld onderhandelingen te voeren. Dit varieert in vorm, van ondersteuning tot gehele uitvoering van het traject. Evenals bij onze opleidingstrajecten wordt de vorm van onze dienst per situatie bepaald.

Consultancy kan een breed scala aan vragen ondervangen. Een veel voorkomende vraag van organisaties is het bepalen van strategie. Om als bedrijf succesvol te zijn is een goede strategie nodig. Waar staat de organisatie voor? Nu en over 5 jaar? Welke stappen moet gezet worden om daar te komen? Wij helpen u bij het doorlopen van deze stappen en vervolgens werken wij deze tot in de details met u uit. 


Naast het ontwikkelen van strategie begeleiden wij u tijdens de implementatiefase, bij het uitvoeren van projecten of bij het verankeren van strategie in  de organisatie. Dit kan verschillende vormen aannemen. Zo leidt B-Sense bijvoorbeeld mensen op om de vastgestelde organisatiestrategie te kennen en deze, verankerd in de werkprocessen, uit te dragen. Dit omdat een strategie het meest kans van slagen heeft wanneer deze wordt gedragen door de medewerkers van een organisatie. Tevens kan B-Sense op detacherings- of projectbasis de uitrol van projecten onder zijn hoede nemen.